White Channel

นัจมุดดีน เดินหน้าแก้ พรบ.กิจการฮัจย์ใหม่ ป้องกันบริษัทลอยเเพฮุจญาจ

SOUTH : นัจมุดดีน เดินหน้าแก้ พรบ.กิจการฮัจย์ใหม่ ป้องกันบริษัทลอยเเพฮุจญาจ
.
20 กรกฎาคม 2566 นัจมุดดีน อูมา คณะทำงานพรรคภูมิใจไทย จชต. และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส เดินหน้าแก้ ร่างพรบ.กิจการฮัจย์ใหม่ ซึ่งครอบคลุม แก้ปัญหาในหลายส่วนได้ในระยะยาว หลังเกิดเหตุการณ์บริษัท หรือผู้ประกอบการพาคนไทยไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่มีปัญหามาหลายปีมา เหตุเพราะปีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างเสียหาย และกระทบหนักเป็นวงกว้างหลายร้อยคน โดยมีนางวรรณะ ระเด่นอาหมัด และนายอับดุลฮาฟิส หิเล คณะทำงานพรรคภูมิใจไทย จชต. ถกหลายประเด็นที่น่าสนใจ
.
นัจมุดดีน อูมา คณะทำงานพรรคภูมิใจไทย จชต. และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส ได้กล่าวว่า จริงๆตนต้องการแก้ พรบ.กิจการฮัจย์ หลายปีมาแล้ว เพียงแต่ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างจริงจัง แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทราบว่าคนไทยโดนลอยเพ โดนโกงในหลายเรื่อง บนความยากลำบากของผู้ไปแสวงบุญ ที่บางคนยอมติดหนี้ บางคนขายที่ดิน ทรัพย์สินเงินทอง ยอมขายทิ้งเพื่อต้องการไปทำฮัจย์สักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยเฉพาะคนชราที่เป็นบั้นปลายของชีวิต แต่กลับถูกโกง หลอกลวง และไม่มีเยื่อใยในการดูแล
.
จึงมีข้อเสนอร่าง พรบ.กิจการฮัจย์ ที่ครอบคลุม และคุ้มครองฮุจญาจได้ในอนาคต โดยที่กำกับดูแลจากหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และรัฐต้องพร้อมที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับผู้ทำงานของหน่วยงานนี้ เสมือนเป็นข้าราชการในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งจะยังคงมีอะมิรุ้ลฮัจย์(ผู้นำฮัจย์) และโครงสร้างที่จะต้องมีในระเบียบของ พรบ.กิจการฮัจย์ ดังนี้
.

 1. คณะกรรมการกิจการฮัจญ์ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีข้าราชการระดับสูงร่วมด้วย
 2. คณะผู้แทนฮัจญ์ทางการ จำนวนหนึ่ง (ไม่ต่ำกว่า 12 คน) มีหน้าที่กำกับดูแลภาระกิจที่เกี่ยวข้อง ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนด โดยหลายหน่วยงานเป็นกรรมการ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลามอีกจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการ
 3. จัดตั้งสำนักงานกิจการฮัจญ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงาน ได้รับค่าตอบแทน และเงินส่วนอื่นๆ ตามระเบียบ
  .
  ทั้งหมดนี้หากมีปัญหาภายในประเทศที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ หน่วยงานนี้จะต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยมีเงื่อนไขที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัท หรือผู้ประกอบการทำฮัจย์ และเป็นหน่วยงานที่ประสานกับหน่วยงานราชการในการดูแลในเรื่องต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  .
  นอกจากนี้สำหรับเหตุการณ์บริษัทที่ลอยเพ หลอกลวง ฮุจญาจ รัฐควรมีมาตรการในการเอาผิดอย่างจริงจัง และให้บทลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

หนุ่มภาคใต้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ