White Channel

นางพาตีเมาะ สะดียามู เข้าเยี่ยมเยียนคารวะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

SOUTH : นางพาตีเมาะ สะดียามู เข้าเยี่ยมเยียนคารวะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
.
เมื่อ 5 ธ.ค.65 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
.
โดยนางพาตีเมาะ สะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่าโอกาสนี้ ได้เดินทางมา ขอรับคำชี้แนะเรื่องการทำงานในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย ในจังหวัดที่ ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความละเอียดอ่อนทั้งเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา จึงอยากให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้ชี้แนะเรื่องการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในฐานะที่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ เป็นที่เคารพนับถือของชาวปัตตานีโดยทั่วไป
.
ซึ่งนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีได้กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีหลายมิติ มีประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย และขอเป็นกำลังใจในการทำงาน เบื้องต้น พี่น้องชาวมุสลิมรู้สึกยินดี และเป็นประวัติศาสตร์ที่ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญ กับสตรี โดยเฉพาะกับสตรีมุสลิม ที่เปิดโอกาสให้ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการทำงานในทุกด้าน ซึ่ง คณะกรรมการอิสลามพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว
.
ช่วงท้ายของการพบปะ นายแวดือราแม มะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้ ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทำงานเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีอย่างราบรื่น และเกิดสันติสุขต่อพื้นที่จังหวัดปัตตานีตลอดการทำงานในตำแหน่ง
.
สวท.ปัตตานี
.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ