White Channel

นายกรัฐมนตรีคูเวต เลือกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

เกิดอะไรในโลก : นายกรัฐมนตรีคูเวต เลือกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

สำนักข่าวคูนา (KUNA) ของทางการรัฐบาลคูเวต รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า เชค อะห์หมัด เนาวาฟ อัล-ซาบะห์ นายกรัฐมนตรีของคูเวต ได้เลือกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หลังเชค อะฮฺหมัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยมกุฎราชกุมารเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาลประกาศลาออก เมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้า

ในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆ มานาฟ อับดุลอาซิซ อัล-ฮัจรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการลงทุน ขณะที่บาดีร อัล-มุลลอฮฺ รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม โดยอัล-ฮัจรี เป็น CEO ของสถาบันการจัดการสินทรัพย์และการธนาคารศูนย์กลางทางการเงินของคูเวต เป็นเวลา 16 ปี ก่อนลาออกในปี 2020 และเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจและการเงินในคูเวต

ด้านเชค ตาลัล อัล-คอลิด อัล-ซาบะห์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่วน เชค ซาลิม อับดุลลอฮฺ อัล-ญาบีร อัล-ซาบะห์ ยังคงเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเช่นเดิม

Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ