skip to Main Content

POLITICS : นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 🇹🇭🇲🇾
.
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 65 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์สองประเทศสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น ฟื้นฟูประเทศจากโควิด-19 ผลักดันการเปิดเดินทางระหว่างกัน ส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดน และพัฒนาการสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้
.
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
.
#ขุนคมคำ

นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 🇹🇭🇲🇾 .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ