skip to Main Content

SOUTH : เศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเดินการกุศลสมทบทุน (ซากาต)ครั้งที่ 39
.
26 มีนาคม 2565 ที่อาคารโรงเรียนตาดีกาตาแบ๊ะ ต.ลางา อ.มายอ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเดินการกุศลสมทบทุน (ซากาด) ครั้งที่ 39 เพื่อเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 (ปี ฮศ. 1443) ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน กับ 5 ตำบล (ตำบลลางา, ตำบลสะกำ, ตำบลกระหวะ, ตำบลถนน, ตำบลควน) ซึ่งจัดโดย สมาคมสามประสานตำบลลางา มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตอำเภอมายอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
.
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ซึ่งเชื่อมั่นว่า โอกาสที่ เด็กกำพร้า และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ได้รับในครั้งนี้ จะนำไปสู่การเป็นคนดีของสังคม ต่อยอดสู่ความสำเร็จของเยาวชนในอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมลงได้
.
ขอบคุณ : นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
.
#ขุนคมคำ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเดินการกุศลสมทบทุน (ซากาต)ครั้งที่ 39

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ