skip to Main Content

นายกอิสราเอลสั่งห้ามนักข่าวอัลญะซีเราะฮฺเข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยรัฐ

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลออกคำสั่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ (GPO) ปลดนายวะลีด อัลอุมะรี ประธานสำนักงานอัลญะซีเราะฮฺในเยรูซาเล็มออกจากการสัมมนาเรื่องเสรีภาพในการพูดซึ่งงานสัมมนานี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเทลอาวีฟ

ฮาเร็ทซ์ สื่ออิสราเอลรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย คือการเพิกถอนใบอนุญาตผู้สื่อข่าวอัลญะซีเราะฮฺซึ่งทำงานอยู่ในอิสราเอลและปิดสำนักงานของพวกเขาทั้งหมด”

อัยยูบ คารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารอธิบายว่า “ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี เนทันยาฮูตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้นายวะลีด อัลอุมะรี ผู้อำนวยการอัลญะซีเราะฮฺ สำนักงานอิสราเอล เข้าร่วมในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ของรัฐภายใต้หัวข้อ “ขอบเขตของอิสรภาพในการแสดงออก ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างรัฐบาลกับสื่อ กรณีตัวอย่างสถานีโทรทัศน์อัลญะซีเราะฮฺ”

ในการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุอิสราเอล คารากล่าวว่า “อัลญะซีเราะฮฺไม่หยุดอยู่ ณ พรมแดนของเสรีภาพในการแสดงออก แต่พวกเขาก้าวข้ามมันมานานแล้วในทิศทางเดียวกับศัตรูของเรา”

เมื่อเดือนที่แล้ว GPO ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้สื่อข่าวอัลญะซีเราะฮฺรายหนึ่งในอิสราเอล เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นของเขาที่ให้ไว้กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อปีก่อน

GPO อ้างถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวอัลญะซีเราะฮฺรายนั้นต่อสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่างานข่าวของเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการยืนหยัดร่วมกับชาวปาเลสไตน์ในการต่อต้านการยึดครองของอิสราเอล

สมาพันธ์นักข่าวในอิสราเอลออกมาโจมตีความตั้งใจของ GPO ที่จะเพิกถอนใบอนุญาตสื่อสารมวลชนของเขาและเรียกมันว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่อาจรับได้ภายใต้กรอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นฤดูร้อนเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลได้ออกมาเตือนสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วว่าการแทรกแซงอัลญะซีเราะฮฺจะทำลายภาพลักษณ์ของอิสราเอลในสายตาชาวโลก

ที่มา : PIC

นายกอิสราเอลสั่งห้ามนักข่าวอัลญะซีเราะฮฺเข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยรัฐ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ