skip to Main Content

SOCIAL : นายกฯมีมติให้จัดตั้ง “คณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์” (Thailand Halal Taskforce) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
.
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้า และผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล
.
ซึ่งล่าสุดมีมติให้จัดตั้ง “คณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์” (Thailand Halal Taskforce) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนผ่านอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร และอาหารมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้า สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงตลาดกลุ่มประเทศมุสลิมได้มากยิ่งขึ้น
.
นายธนกร ระบุว่า นับเป็นความสำเร็จของรัฐบาลที่ได้ต่อยอดเจรจาขยายความร่วมมือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรและอาหาร และระบบรับรองมาตรฐานฮาลาล กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รวมทั้งจากกรณีที่ซาอุดีอาระเบียยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่แปรรูปจากไทย ซึ่งเป็นความสำเร็จจากนายกรัฐมนตรีที่ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียได้เป็นผลสำเร็จที่ผ่านมา ไทยได้ส่งออกไก่แปรรูปล็อตแรกไปยังซาอุดีอาระเบีย คาดว่า ภายในสิ้นปี 2565 นี้จะส่งออกได้อีก 300 ตู้ ปริมาณ 6,000 ตัน มูลค่ากว่า 400-500 ล้านบาท ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะผ่านกระบวนการมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลาม และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
นายธนกร กล่าวต่อว่า คณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์ เป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอาหาร สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ขณะที่ภาครัฐมีกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฮาลาล (Thailand Halal Blueprint) ซึ่งเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดที่สำคัญ
.
นายธนกร เสริมว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหารอันดับ 13 ของโลก จึงมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาล จึงพร้อมเดินหน้า และเชื่อมั่นว่าจะเข้าถึงตลาดประชากรมุสลิมซึ่งมีจำนวนกว่า 2,000 ล้านคน รวมทั้งต่อยอดโครงการลงทุนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาล ใน 5 จังหวัด ภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนของไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยมีศักยภาพ และมีมาตรฐานในการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาล จึงเชื่อมั่นว่าคณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์นี้ จะเร่งรัดการขยายความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร และอาหารมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีมูลค่าตลาดกว่า 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้สำเร็จ และจะสามารถยกระดับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
.
ที่มา : https://tna.mcot.net/politics-912975
.

นายกฯมีมติให้จัดตั้ง “คณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์” (Thailand Halal Taskforce) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ