skip to Main Content

POLITICS : นายกฯแถลงหลังประชุม ครม.

ประเด็น
– การจุดไฟเผาวัสดุเพาะปลูก
– การใช้รถขนส่งและรถส่วนตัว
– คดี ฆาตกรต่อเนื่อง “คิด เดอะริปเปอร์
– ฝุ่น PM 2.5
– ภัยแล้ง
– การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล
– ส.ส.งูเห่า
– วิ่งไล่ลุง นายก ไม่ตอบ
– นายกฯให้กำลังใจ การทำงานจนท.ชายแดนใต้
– ข่าวลือที่แชร์กัน ประเด็นภรรยานายกฯ ว่าเป็นมุสลิม

————————————————
#White news #นายก #ครม.

นายกฯแถลงหลังประชุม ครม. 17/12/62

Back To Top
×Close search
Search