skip to Main Content
นายกฯแถลง-ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังประชุม ครม.อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

บางช่วงบางตอนนายกฯตอบคำถามหลังประชุม ครม.อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

Posted by White news on Tuesday, July 25, 2017

นายกฯแถลง-ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังประชุม ครม.อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

Back To Top
×Close search
Search