skip to Main Content
นายกฯ พบปะผู้นำประเทศผ่านเวที COP26 ไทยให้คำมั่นแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือโอกาสนี้เชิญผู้นำต่างประเทศร่วมประชุมเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพปีหน้า
.
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมการประชุม COP26 ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำต่างประเทศสำคัญ ๆ หลายท่าน อาทิ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร โดยได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนให้ผู้นำฯ ร่วมการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2565
.
นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวความรู้สึกภายหลังการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (UNFCCC: COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักรว่า นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับผู้นำประเทศต่าง ๆ ซึ่งหลายท่านรู้จักและคุ้นเคยกันดี ในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีระหว่างกัน โดยทุกประเทศยืนยันว่า ยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทย พร้อมเดินหน้าร่วมกันในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย เช่น ด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนผู้นำประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จะเน้นย้ำการเจรจาทั้งทวิภาคี พหุภาคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพระหว่างกัน
.
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม COP26 ว่าเป็นการเดินทางมาที่คุ้มค่าเป็นโอกาสในการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศไทยที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแห่งชาติ และได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยต่อไป
.
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญชวนผู้นำประเทศต่าง ๆ ให้ร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือการประชุมเอเปค ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี 2565 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พบปะ และได้กล่าวเชิญโดยตรง
.
โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า “ไทยมีบทบาทสำคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน และทำได้สำเร็จ เพราะนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ได้ให้คำสัญญาแล้ว”
.
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้จัดการออนไลน์

นายกฯ พบปะผู้นำประเทศผ่านเวที COP26 ไทยให้คำมั่นแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือโอกาสนี้เชิญผู้นำต่างประเทศร่วมประชุมเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพปีหน้า

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ