White Channel

นายกฯ หนุน “เทศกาลอาหารฮาลาล” ปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดกรกฎาคม

SOCIAL : นายกฯ หนุน “เทศกาลอาหารฮาลาล” ปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดกรกฎาคม
.
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สนับสนุนการการจัดงาน “เทศกาลอาหารฮาลาล” ปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Unseen Chiangmai ประชาสัมพันธ์อาหารฮาลาลของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเส้นทางท่องเที่ยว Unseen รูปแบบใหม่ตลอดทั้งปี
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการจัดงาน เทศกาลอาหารฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ปี 2566 ภายใต้แนวคิด Unseen Chiangmai เพื่อส่งเสริมให้อาหารฮาลาลเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เส้นทางท่องเที่ยว Unseen นำร่องเส้นทางแห่งแรกอำเภอเชียงดาว เชื่อมั่นกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มสีสันส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม �.�โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดเทศกาลอาหารฮาลาลขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 ภายใต้แนวคิด Unseen อาหาร สู่ภาพรวมใหญ่ คือ Unseen Chiangmai ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติได้รู้จักร้านอาหารฮาลาลที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมีร้านอาหารฮาลาลในเชียงใหม่เข้าร่วมมากกว่า 20 ร้าน ประกอบด้วยอาหารฮาลาลไทย 4 ภาค อาหารฮาลาลดั้งเดิม รวมถึงอาหารฮาลาลนานาชาติ และได้มีแผนจะนำงานเทศกาลอาหารฮาลาลบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นเทศกาลประจำปีในช่วงเดือนกรกฎาคม รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในช่วง Green season (กรกฎาคม-กันยายน) หรือ ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนของไทย�.�นอกจากนี้ ยังมีส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทาง Unseen โดยนำร่องแห่งแรกที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอเชียงดาวมีแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ เช่น ดอยหลวงเชียงดาว ที่ประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ของพรรณไม้ ดอกไม้ป่าหลากหลาย สัตว์ป่าหายาก นกที่หาดูยาก แหล่งผีเสื้อ และเป็นภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นจะมีการขยายผลเส้นทางท่องเที่ยว Unseen ไปยังอำเภออื่น ๆ เช่น อำเภอแม่ออน เวียงแหง แม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง ตลอดจนอำเภออื่นรวมทั้งหมด 25 อำเภอ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งปี พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยแต่ละอำเภอจะได้นำเสนอจุดเด่นและมนต์เสน่ห์ของอำเภอตัวเอง ที่มีแตกต่างกันไปใน 3 มิติ คือ 1. ภูมิศาสตร์และภูมิทัศน์ 2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีชาติพันธุ์ และ 3. อาหารและที่พัก�.�“นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกช่วงเวลาทั้งปี ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้หยิบยกแง่มุม จุดเด่น ในการนำเสนอจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางอาหารฮาลาล และเส้นทางการท่องเที่ยว Unseen ในจังหวัด เชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสพัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เป็นตัวอย่างให้เกิดการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ และเป็นโอกาสเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจตั้งแต่ส่วนท้องถิ่น ถึงส่วนกลาง” นายอนุชาฯ กล่าว
.
ทำเนียบรัฐบาล

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ