skip to Main Content

POLITICS : นายกฯ เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ พร้อมร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (ASEAN – U.S. Special Summit) 12 – 13 พ.ค. 65
.
ภารกิจสำคัญหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน เป็นเจ้าภาพ รวมถึงการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคในยุคหลังโควิด-19 และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ เพื่อย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่ง ยั่งยืน
.
ประเด็นหลักที่นายกรัฐมนตรีจะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ คือ ส่งเสริมให้สหรัฐฯ มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

——————-
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

นายกฯ เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ พร้อมร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (ASEAN – U.S. Special Summit) 12 – 13 พ.ค. 65

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ