skip to Main Content

SOUTH : นายกเทศมนตรีนครยะลาตรวจการดำเนินการเรือผลักดันน้ำป้องกันน้ำท่วม
.
19 ธ.ค.64 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ตรวจระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลา และให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ ปลายซอยวิฑูรอุทิศ 10 เพื่อเร่งระบายน้ำสู่บึงแบเมาะ
.
เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในจังหวัดยะลาในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ละอำเภอมีปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี และในบึงแบเมาะ มีระดับสูงขึ้น
.
ขอให้ชาวยะลา ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เทศบาลนครยะลาได้เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปัตตานีแล้ว
.
หากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาประสบปัญหาน้ำระบายไม่ทัน แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครยะลา โทร.073-212345 หรือ 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
ที่มา : เทศบาลนครยะลา

นายกเทศมนตรีนครยะลาตรวจการดำเนินการเรือผลักดันน้ำป้องกันน้ำท่วม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ