skip to Main Content

SOUTH : นายกเทศมนตรีนครยะลา ผนึกกำลัง 4 เทศบาลในเขต อ.เมืองยะลา กำหนดใช้มาตรการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร ตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ย.นี้ หวังแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.ยะลา ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติจะเห็นว่าในเดือนกันยายน มีผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 928 คน เดือนตุลาคม 2,056 คน รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 4,189 คน และจากข้อมูลสำนักสาธารณสุขอำเภอ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อในเขต ต.สะเตงนอก 2,291 คน ต.บุดี 801 คน และ ต.ท่าสาป 540 คน

.

ซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละตำบลมียอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับข้อมูลจากโปรแกรมจับการเคลื่อนไหวระหว่างเมืองตั้งแต่วันที่ 4-17 ตุลาคม 2564 ชี้ให้เห็นว่า ประชากรมีการเดินทางภายใน ต.สะเตง 76,869 คน คิดเป็น 76.2% ระหว่างสะเตง-สะเตงนอก 12,004 คน คิดเป็น 11.9% ระหว่างสะเตง-บุดี 1,815 คน คิดเป็น 1.8% และระหว่างสะเตง-ท่าสาป 2,320 คน คิดเป็น 2.3%

.

ด้วยเหตุนี้เทศบาลนครยะลา จึงร่วมกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก เทศบาลตำบลท่าสาป และเทศบาลตำบลบุดี เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยหลังจากได้ประชุมหารือกัน จึงได้ออกมาตรการ “ลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร”

.

โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เราผู้บริหารเทศบาลทั้ง 4 แห่ง มีความตระหนัก และเข้าใจปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยจะเห็นว่าตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น และติด 1 ใน 10 ของประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพราะฉะนั้นทั้ง 4 เทศบาลจึงได้มีการหารือกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งมี 4 ประเด็น คือ 1.การมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม 2.การเร่งตรวจ ATK 3.การเร่งฉีดวัคซีน 4.การทำศูนย์กักโรคชุมชน (CI : Community Isolation)

.

นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ อีกวิธีที่เราหวังว่าจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ นั่นคือ “การลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น” ซึ่งหลายคนคงสงสัยว่าคืออะไร จึงขอให้คำนิยามสั้นๆ ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพ อันหมายถึงสิ่งที่ไม่มีจำเป็นในการดำเนินชีวิต ทั้งความไม่จำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การศึกษา เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางต่างๆ เปิดอิสระแก่กัน จึงส่งผลให้การแก้ปัญหายังคงวนอยู่แบบเดิม สำหรับการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอาจจะกำหนดเงื่อนไขการเข้าเมือง ดังนี้ 1.แสดงผลตรวจเชื้อโควิด (ATK) 2.แสดงผลการฉีดวัคซีน และ 3.เหตุผลในการเดินทางเข้าเมืองยะลา

.

ซึ่งอาจจะให้เวลาถึงหลัง 5 โมงเย็นค่อยปิดด่าน ทำสัก 2 สัปดาห์เพื่อลดการเคลื่อนที่ของคน โดยในตอนนี้ทางเทศบาลฯ มีทีมจากส่วนกลางที่ประสานเข้ามาเพื่อจะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก รวมถึง อสม.ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถไล่ตรวจทุกบ้านโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นชุด home use ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังช่วยในเรื่องลดการก่อเหตุอาชญากรรมอีกด้วย

 

 

 

นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก กล่าวว่า ในส่วนของสะเตงนอกนั้นมีรอยต่อกับสะเตงมากกว่า 40 ซอย ซึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ การติดเชื้อมาจากข้างนอก แล้วนำเชื้อมาสู่คนในครอบครัว กลายเป็นคลัสเตอร์ครอบครัว จึงอยากให้ทุกคนมีความตระหนักมากขึ้น ให้ความร่วมมือกัน สำหรับมาตรการดังกล่าวทางเทศบาลมีความพร้อมที่จะร่วมกับเทศบาลนครยะลา โดยหลังจากวันนี้จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และจะทำการประชาสัมพันธ์ว่าโซนไหน ซอยไหนปิด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถวางแผนในการเดินทางได้อย่างคล่องตัวต่อไป

.

นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าสาปมีจุดเชื่อมต่อกับ ต.สะเตงอยู่ 3 จุด คือ สะพานฮอนด้า สะพานเรือนจำ และสะพานยุโป ซึ่งเทศบาลพร้อมสนับสนุนมาตรการลดการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ โดยจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก และเข้าใจปัญหา ในท้ายที่สุดจะทำให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

.

นายมะซากี สาและ นายกเทศมนตรีตำบลบุดี กล่าวว่า เทศบาลตำบลบุดีพร้อมสนับสนุนมาตรการที่เราได้มีมติร่วมกัน และจะจัดทีมลงประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้งดเดินทางเข้าออกที่ไม่จำเป็น และเชื่อว่าทุกคนจะให้ความร่วมมืออย่างดี เพราะมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การติดเชื้อลดลงได้

.

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวเสริมอีกว่า สำหรับมาตรการนี้จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย. มีกำหนด 14 วัน ซึ่ง 14 วันที่เราดำเนินการนี้จะยังไม่เห็นผล แต่จะส่งผลในต้นเดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้ผู้คนสามารถเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ได้อย่างสนุกสนาน แต่การจะถึงเป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน และอาจจะทำให้หลายคนไม่สะดวกในการเดินทาง แต่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการสูญเสียความไม่สะดวกในวันนี้ อาจจะเทียบไม่ได้เลยกับการสูญเสียที่ผ่านมา และมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันจริงๆ

.

ผู้จัดการออนไลน์

.

 

นายกเทศมนตรีนครยะลา ผนึกกำลัง 4 เทศบาลในเขต อ.เมืองยะลา กำหนดใช้มาตรการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ