skip to Main Content

SOUTH : นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอบคุณจนท.รักษาความสะอาดหาดนราทัศน์
.
(5 พฤษภาคม 2565) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราขการ ลงพื้นที่หาดนราทัศน์เพื่อพบปะให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ หาดนราทัศน์ในช่วงเทศกาลฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเทศบาลได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ตำรวจน้ำมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อสม. และหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ได้บูรณาการร่วมกันปฏิบัติงานตามมาตรการที่เทศบาลกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการจราจร การรักษาความสะอาด การป้องกันเหตุอุบัติภัยต่างๆ มาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานผ่านพ้นไปด้วยดี
.
เทศบาลเมืองนราธิวาส

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอบคุณจนท.รักษาความสะอาดหาดนราทัศน์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ