skip to Main Content

SOUTH : นายก อบจ.ปัตตานี ร่วมละศีลอด รอมฎอน (เราะมะฎอน) สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 มะดีนะตุสสลาม
.
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอน (เราะมะฎอน) สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 โดยมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ปัตตานี ร่วมโครงการ และละศีลอดร่วมกัน
.
ก่อนละศีลอดร่วมกัน นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเชคญาซินฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลดังกล่าว ภายในโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) เพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีคุณภาพ ตรงตามประโยชน์ใช้สอย ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากนั้น ได้ร่วมละศีลอด และละหมาดมัฆริบร่วมกัน
.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
.

นายก อบจ.ปัตตานี ร่วมละศีลอด รอมฎอน (เราะมะฎอน) สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 มะดีนะตุสสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ