skip to Main Content

WORLD : นายหวัง ยี่ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางถึงกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน เมื่อวันพฤหัสบดี(24) เจ้าหน้าที่กลุ่มตอลิบานกล่าว
.
การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหนึ่งสัปดาห์ ที่ปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถาน เพื่อดูว่าจะช่วยเหลือประเทศอย่างไรบ้าง หลังการกลับมาปกครองอัฟกานิสถานของตอลิบาน
.
“รัฐมนตรีต่างประเทศจีนมาถึงกรุงคาบูลเพื่อพูดคุยกับบรรดาผู้นำประเทศเอมิเรตอิสลาม” อะหฺมัด ยาซิร เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลตอลิบานกล่าวบน Twitter
.
bakhtar news
alarabiya
.
#ขุนคมคำ

นายหวัง ยี่ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางถึงกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน เมื่อวันพฤหัสบดี(24) เจ้าหน้าที่กลุ่มตอลิบานกล่าว .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ