skip to Main Content

SOCIAL : นายอำเภอเบตง เผยสนามบินเบตง เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจะสร้างรายได้สู่เบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างมาก ขณะที่ประเด็นดราม่าในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับสนามบินเบตง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่รอใช้บริการสนามบินเบตง
.
เมื่อ 6 ม.ค.65 จากกรณีที่มีผู้ใช้สื่อโซเชียลรายหนึ่ง โพสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเอง เกี่ยวกับท่าอากาศยานเบตง โดยโพสข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง เกี่ยวกับการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงว่ามีข้อติดขัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ และกลายเป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ อ.เบตง เท่านั้น ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารย์ และแสดงความคิดเห็นทั้งแง่บวกและลบ ต่อการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยกรมท่าอากาศยานได้ออกมาชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องในทุกประเด็นที่มีการถกเถียงบนสื่อโซเชียล ทั้งเรื่องของวัตถุประสงค์หลักที่ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อการแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนดำเนินโครงการมีการศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและทางเศรษฐศาสตร์ ความเป็นไปได้ของการก่อสร้างรวมถึงเส้นทางการบิน ส่วนการขึ้นลงของอากาศยาน จะอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้น ไม่ล้ำเข้าไปในน่านฟ้าฝั่งมาเลเซีย ขณะนี้มีสายการบินขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง และปัจจุบันแม้จะยังไม่สามารถเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ได้ แต่ท่าอากาศยานเบตง มีเที่ยวบินของทางราชการ และเที่ยวบินส่วนบุคคล ที่ใช้บริการท่าอากาศยานเบตง และทำการบินมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในประเด็นของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีการหารือแนวทางร่วมกันกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการวางแผนการลงทุนและแนวทางในการให้บริการในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
ด้านนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า หลังจากมีกระแสข่าวในประเด็นดังกล่าว ทางกรมท่าอากาศยานและสนามบินเบตงได้ออกมาชี้แจงให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว และเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ ที่รอใช้บริการสนามบินเบตงแต่อย่างใด แม้จะยังไม่มีการเปิดบินโดยสายการบินพาณิชย์ แต่ชาวเบตงทั้งผู้ประกอบธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว เมื่อสนามบินเบตงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ตอนนี้ที่ยังไม่สามารถเปิดบินได้ส่วนหนึ่งก็ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่
.
นายอำเภอเบตง ยังกล่าวด้วยว่า การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงมีความสำคัญกับเภอเบตงอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะจะช่วยในเรื่องของการย่นระยะเวลาในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงการเดินทางสู่เส้นทางท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย และยังมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะการขนส่งผลไม้ ทั้งทุเรียน มังคุด ส้มโชกุน สินค้าเกษตรคุณภาพดีของอำเภอเบตงที่จะสามารถส่งถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเกิดขึ้นของสนามบินเบตงจะส่งผลดีต่อประชาชนชาวเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและรายได้สู่ภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี
.
สำหรับท่าอากาศยานเบตง เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2560 แล้วเสร็จในปี 2562 สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ 300 คนต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อปี มีขนาดความยาวทางวิ่ง หรือ รันเวย์ 1,800 เมตร สามารถรองรับได้เฉพาะอากาศยานขนาดเล็ก เช่น เครื่องบินแบบใบพัด ATR และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อขยายความยาวรันเวย์เพิ่มเป็น 2,500 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาด 180 ที่นั่ง
.
สวท.เบตงNews
.

นายอำเภอเบตง เผยสนามบินเบตง เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจะสร้างรายได้สู่เบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ