skip to Main Content

WORLD : นายอิมราน ข่าน วัย 69 ปี นายกรัฐมนตรีปากีสถาน พ้นจากตำแหน่ง หลังแพ้คะแนนโหวตไม่ไว้วางใจ
.
10 เมษายน 2565 นายกรัฐมนตรีอิมราน ข่านของปากีสถาน ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง จากการแพ้คะแนนไม่ไว้วางใจในรัฐสภา 174 เสียง ซึ่งญัตติไม่ไว้วางใจ ต้องใช้ 172 เสียง จากเสียงในรัฐสภาทั้งหมด 342 เสียง
การผ่านญัตติเมื่อวันเสาร์ (9) มีขึ้นหลังจากที่ศาลฎีกาของประเทศ ตัดสินว่า การที่รัฐบาลข่าน ปิดกั้นการลงคะแนนไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเมื่อวันเสาร์ที่ (2) และประกาศยุบสภานั้น ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
.
ที่ประชุมรัฐสภาของปากีสถาน จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และลงคะแนนเลือกผู้นำคนของประเทศในวันจันทร์นี้ ซึ่งบุคคลนั้นจะสามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เมื่อถึงกำหนดการเลือกตั้งครั้งต่อไป
.
ไม่มีนายกรัฐมนตรีปากีสถานคนใดที่เคยดำรงตำแหน่งครบวาระ 5 ปีในประวัติศาสตร์ 75 ปีของประเทศ
และอิมราน ข่านคือนายกฯคนแรกที่ถูกไม่ไว้วางใจ
อิมราน ข่าน วัย 69 ปี ขึ้นสู่อำนาจในปี 2561 ด้วยการสนับสนุนจากกองทัพ แต่ไม่นานนี้เองเขาก็เสียเสียงข้างมากในรัฐสภาเมื่อพันธมิตรลาออกจากรัฐบาลผสม
พรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า เขาล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะทำให้ปากีสถานปลอดจากการทุจริต
.
นายกปากีสถาน กล่าวมาตลอดว่า พรรคฝ่ายค้านปากีสถานทำงานร่วมกันมหาอำนาจต่างประเทศ โดยอ้างว่า ตนตกเป็นเป้าหมายของการสมคบคิดที่มีสหรัฐเป็นหัวหอก เนื่องจากตนปฏิเสธที่จะเคียงข้างสหรัฐต่อประเด็นรัสเซีย จากการเยือนประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ในช่วงที่รัสเซียรุกรานยูเครน และก่อนหน้านี้ วิจารณ์การทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐ แต่สหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีความจริง
.
Aljazeera
BBC
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/9/pakistan-prime-minister-imran-khan-no-confidence-vote
.
#ขุนคมคำ

นายอิมราน ข่าน วัย 69 ปี นายกรัฐมนตรีปากีสถาน พ้นจากตำแหน่ง หลังแพ้คะแนนโหวตไม่ไว้วางใจ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ