skip to Main Content

SOUTH : นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดูแลสุขภาพผู้นำศาสนา
.
เมื่อ 31 มกราคม 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอควนโดน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่วัดพัฒนาราม (วัดควนโดน) ต.ควนโดน อ.ควนโดน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป ที่จำพรรษา ภายในวัด พร้อมพูดคุยสอบถามเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์
.
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายอำเภอควนโดน และคณะ เดินทางต่อไปที่มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ในการอุปโภค บริโภค แก่มัสยิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลมัสยิด และใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาต่อไป
.
ขอบคุณ
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
.
#ขุนคมคำ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดูแลสุขภาพผู้นำศาสนา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ