นโยบายการศึกษาของพรรคประชาชาติเข้าตาประชาชนในชายแดนภาคใต้ ผลโพลนำโด่งทั้ง 3 จังหวัด – White Channel

White Channel

นโยบายการศึกษาของพรรคประชาชาติเข้าตาประชาชนในชายแดนภาคใต้ ผลโพลนำโด่งทั้ง 3 จังหวัด

POLITICS : นโยบายการศึกษาของพรรคประชาชาติเข้าตาประชาชนในชายแดนภาคใต้ ผลโพลนำโด่งทั้ง 3 จังหวัด
.
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า การหลังจากที่พรรคได้ออกนโยบายต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีบริบทที่แตกต่างกับการจัดการศึกษาในภาคอื่นๆ ปรากฏว่าการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า นโยบายในด้านการส่งเสริมการศึกษาของพรรคประชาชาติได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งหากพรรคประชาชาติได้เข้าร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้จะผลักดันนโยบายการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จให้จงได้ เพราะเป็นนโยบายที่ประชาชนต้องการ
.
สำหรับนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เช่น ให้มีการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพถึงปริญญาตรี ล้างหนี้ กยศ. สร้างเด็ก สร้างครู สร้างชุมชน สร้างชาติ สวัสดิการเด็กถ้วนหน้า ตั้งแต่ในครรภ์ จนถึงอายุ 15 โดยจ่ายสวัสดิการตั้งแต่ 4,500-3,000 บาท พ่อแม่สามารถใช้สิทธิลาคลอด 180 วัน โดยได้รับค่าแรงจากการทำงานอยู่ ไม่มีเด็กไทยคนไหนออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงิน ครูโรงเรียนรัฐ เอกชน ปอเนาะ ตาดีกา สอนพุทธศาสนา เงินเดือนค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา จัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมและเป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ส่งเสริมงบประมาณ พัฒนาวิชาการเทคโนโลยี และความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ, ส่งเสริมพหุภาษา ไทย มลายู อังกฤษ จีน อาหรับ เพิ่มเงินสวัสดิการอาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานจ้าง บุคลากรการศึกษาให้สูงขึ้น การวัดความรู้และมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และเป็นผู้นำทางวิชาการเท่าเทียมกัน พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ 2 ประเทศ เช่น ไทย มาเลเซีย ในระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย เหล่านี้เป็นต้น
.
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เรื่องการศึกษาของ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากเรื่องความยากจน ความไม่สงบในพื้นที่ คนว่างงาน ซึ่งนอกจากนโยบายการส่งเสริมการศึกษาแล้ว “ประชาชาติ” ยังเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน คนว่างงาน และความไม่สงบ โดยเฉพาะพรรคเราต่อต้านกัญชาเสรี ที่สอดคล้องกับคนในพื้นที่ที่ประกาศชัดเจนว่าไม่เอานโยบายกัญชาเสรี
.
ผู้จัดการออนไลน์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ