skip to Main Content

COVID-19 : น่าห่วง ! “หมอธีระ” เผยอย่าวางใจ Omicron แนะเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
.
6 มกราคม 2565 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า
.
“หากดูธรรมชาติของ Omicron ในต่างประเทศ ทั้งอเมริกาและยุโรป
ถ้าไทยโดน Omicron ในอัตราเดียวกับเค้าขณะนี้
.
ยอดติดเชื้อต่อวันในช่วงพีคอาจอยู่ราว 19,715-39,429 คนต่อวัน
หรือราวสัปดาห์ละ 138,000-276,000 คนในช่วงระบาดหนัก
ประเด็นที่ต้องขบคิดล่วงหน้าคือ การกระจายของเคสจะไม่ได้เท่ากันทุกจังหวัดทุกพื้นที่
ที่จะเยอะจะเป็นที่ท่องเที่ยวแออัด และเขตเมืองของแต่ละจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น
.
ดังนั้น caseload ที่จะเกิดขึ้น และระบบการดูแลจัดการตนเอง ครอบครัว และในชุมชน น่าจะต้องวางแผนโดยปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม
เน้นปริมาณสถานที่สำหรับพำนักระยะสั้น เรื่องเตียงป่วยหนักหรือไอซียูอาจเตรียมไว้บ้าง เน้นเตียงหรือสถานที่สำหรับแยกกักตัว สังเกตอาการคนอาการไม่รุนแรง
.
แต่ที่ต้องเตรียมมากขึ้นคือ สำหรับเด็กและเยาวชนครับ
ในแง่การควบคุมป้องกันระดับสังคม ทุกภาคส่วนคงต้องก้าวเข้ามาดูแลกันเองให้ดี โดยเฉพาะสถานที่ทำงานทุกประเภท
.
ได้เวลา activate ระบบงานทางไกล ลดจำนวนคนในสถานที่ทำงานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เข้มงวดเรื่องการกำกับกำชับห้ามมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อติดเชื้อ ตรวจคัดกรองโรคถี่ขึ้นและทำอย่างสม่ำเสมอ
สถานศึกษา…เทอมสองยังไม่ควรมองเรื่อง onsite ครับ บอกไปให้ชัดเจนเลย คนจะได้วางแผนชีวิตได้ดี ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง”

น่าห่วง ! “หมอธีระ” เผยอย่าวางใจ Omicron แนะเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ