White Channel

น้องสาว สุรินทร์ พิศสุวรรณ ย้ายร่วมงานพลังประชารัฐ เปิดตัวทีมนโยบายเศรษฐกิจ-สตรี ภาคใต้

POLITICS : น้องสาว สุรินทร์ พิศสุวรรณ ย้ายร่วมงานพลังประชารัฐ เปิดตัวทีมนโยบายเศรษฐกิจ-สตรี ภาคใต้
.
เมื่อ 18 มกราคม 66 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง อดีต ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ น้องสาว สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายหลักด้านสวัสดิการประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ และสังคมประชารัฐ ที่จะขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทเท่าเทียมในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
.
ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เป็นทายาททางการเมืองผู้สืบทอดปณิธานของสุรินทร์ เลขาธิการอาเซียนผู้ล่วงลับ นับเป็นผู้หญิงมุสลิมเพียงไม่กี่คนของสังคมมุสลิมที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมาอย่างยาวนาน
.
“การเข้าร่วมงานของฮูวัยดีย๊ะ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ กอปรกับประสบการณ์การทำงานด้านการเมืองมาอย่างยาวนาน จึงนับเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าพรรคฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลพี่น้องประชาชน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม…” ศ.ดร.นฤมลกล่าว
.
ขณะที่ฮูวัยดีย๊ะกล่าวว่า สิ่งแรกที่จะทำเมื่อเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐคือ การสานต่อนโยบายของพรรคฯ ที่ช่วยเหลือประชาชนได้จนถึงรากหญ้า เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจชุมชน โดยตนจะเข้าไปส่งเสริมและต่อยอดเรื่องการผลิต การจัดจำหน่าย และการตลาดให้ครบทุกมิติ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
.
“นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ เพราะเปิดโอกาสให้ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถตามเจตนารมณ์ที่ยึดถือมาโดยตลอด อีกทั้งส่วนตัวมีความสนใจและมีนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อภาคใต้และชาวมุสลิม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ บทบาทของสตรีมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม…พร้อมสนับสนุนให้เป็นต้นทุนเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต่อยอดเศรษฐกิจที่มาจากฐานรากอย่างแท้จริง” ฮูวัยดีย๊ะกล่าว
.
ขอบคุณ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ