White Channel

น้องๆจากตากใบ นราธิวาสเยี่ยมไวท์ฯ

น้องๆจากตากใบ นราธิวาสเยี่ยมไวท์ฯ

SOCIAL : น้องๆจากตากใบ นราธิวาสเยี่ยมไวท์ฯ
.
2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ที่สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล ถนนโยฮารา ข้างซอยรามคำแหง 155 คณะครู-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนูรุดดินมูลนิธิ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 180 คน ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมเยียนสถานีฯเพื่อศึกษาระบบการดำเนินงานในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
.
อ.อิลฮัม อาซิมี ครูโรงเรียนนูรุดดินมูลนิธิกล่าวว่า ขอบคุณอัลลอฮฺที่ได้ให้มีโอกาสกลับมาที่ไวท์ เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วได้เคยพาเด็กนักเรียนมีทัศนศึกษาแล้วครั้งหนึ่ง โดยครูและนักเรียนที่เดินทางมาในครั้งนี้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาดูกระบวนการการทำสื่อ และเราเลือกสื่อที่ดีที่สุดให้กับน้องๆก็คือสื่อสีขาว สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล น้องๆได้เห็นสถานที่การทำงานจริง อุปกรณ์ต่างๆจริง อย่างห้องโปรดัคชั่น ห้องออกอากาศ ห้องข่าว และได้เจออาจารย์ประจำสถานีฯ ให้น้องๆมีแรงผลักดันในการทำสื่อในอนาคต โดยส่วนตัวแล้วก็รับชมรายการทางสถานีฯอยู่แล้ว แต่เด็กวัยรุ่นเจนใหม่จะหันมาดูในมือถือมากกว่า จึงอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนติดตามรายการต่างๆของสถานีผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งไวท์แชนแนลนั้นถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก
.

โรงเรียนนูรุดดินมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมีมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1212 คน ครูอาจารย์ทั้งสิ้น 82 คน เปิดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
.
WHITENEWS
.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ