White Channel

น้องๆ จากนราธิวาสเยี่ยมไวท์ฯ เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้สื่อมุสลิม

SOCIAL : น้องๆ จากนราธิวาสเยี่ยมไวท์ฯ เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้สื่อมุสลิม
.
11 มกราคม 66 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่อาคารไวท์สเปซ ถนนโยฮารา ข้างซอยรามคำแหง 155 คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ จากจังหวัดนราธิวาส จำนวน 44 คน ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมเยียนสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลเพื่อศึกษาระบบการทำงานของสถานีฯ โดยเห็นว่าสถานีโทรทัศน์ช่องไวท์แชนแนล เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในด้านสื่อสารมวลชนมุสลิม เพิ่มประสบการณ์ให้กับคณะครู-นักเรียน
.
อ.บูคอรี ฮาแว กล่าวถึงเหตุผลในการมาทัศนศึกษาที่ไวท์แชนแนลเพราะเป็นสื่อมุสลิม อยากให้นักเรียนได้เห็นสถานที่ทำงานจริง อุปกรณ์ต่างๆ เพราะมีนักเรียนบางส่วนที่สนใจในการทำสื่อ เชื่อว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะมีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดได้
.
การเยี่ยมเยียนสถานีฯ ของคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกำหนดการนำนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ (ห้องเรียน สสวท.) ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2566 เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
.
Whitenews
.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ