skip to Main Content

SOCIAL : น้ำท่วมท่าอิฐ นายกปรีดา ไม่ทิ้งกัน แจงถุงยังชีพ
.
29 กันยายน 2564 นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการการแจกเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 บริเวณอาคารหอประชุมวัดบางบัวทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
ขอบคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
.
#ขุนคมคำ

น้ำท่วมท่าอิฐ นายกปรีดา ไม่ทิ้งกัน แจงถุงยังชีพ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ