skip to Main Content

SOCIAL : น้ำเข้าลานมัสยิดท่าอิฐแล้ว ปรีดา เชื้อผู้ดี ลุยน้ำช่วยปชช.  หามาตรการเยียวยา

.

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา สูงท่วมลานมัสยิดท่าอิฐ .ปากเกร็ด.นนทบุรี แล้ว ประชาชนริมน้ำเร่งขนของไว้ที่สูง

.

ด้านนายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณมัสยิดท่าอิฐ (30)พร้อมทั้งเข้าให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะเร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

.

นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ได้ยืนยันว่าระดับจะไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับปี 2554 อย่างแน่นอน ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

.

Photo : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ

.

#ขุนคมคำ

น้ำเข้าลานมัสยิดท่าอิฐแล้ว ปรีดา เชื้อผู้ดี ลุยน้ำช่วยปชช.  หามาตรการเยียวยา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ