skip to Main Content

SOCIAL : น้ำเจ้าพระยาขึ้นเร็วเกือบเข้ามัสยิดท่าอิฐแล้ว
.
ศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี แจ้งสถานการณ์น้ำเมื่อคืน 4 ตุลาคม 64 บริเวณถนนหน้าโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลท่วมเข้าพื้นที่โรงเรียนและด้านในชุมชนท่าอิฐ
.
โดยมีระดับสูงกว่าเมื่อวาน(3) และ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ขอให้ประชาชนเตรียมแผนรับมือและยกระดับการป้องกันขึ้น รอฟังประกาศจากทางจังหวัดอีกครั้ง
ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือตามจุดต่างๆ
.
ขอบคุณ

ศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ
.
#ขุนคมคำ

น้ำเจ้าพระยาขึ้นเร็วเกือบเข้ามัสยิดท่าอิฐแล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ