น้ำใจดุจสายน้ำ…ช่วยครอบครัวนร.ปอเนาะไฟไหม้บ้าน ลูก-หลานเสียชีวิต 4 ศพ จ.พัทลุง – White Channel

White Channel

น้ำใจดุจสายน้ำ…ช่วยครอบครัวนร.ปอเนาะไฟไหม้บ้าน ลูก-หลานเสียชีวิต 4 ศพ จ.พัทลุง

SOUTH: น้ำใจดุจสายน้ำ…ช่วยครอบครัวนร.ปอเนาะไฟไหม้บ้าน ลูก-หลานเสียชีวิต 4 ศพ จ.พัทลุง
.
5 มกราคม 2566 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เดินทางมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายอาซิ ดอเลาะ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งลูกและหลานเสียชีวิต 4 ศพ จากเหตุเพลิงไหม้บ้าน[30 ธ.ค.65]
.
โดยกอจ.ปัตตานี เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว มียอดรวมถึง 80,378.07 บาท (แปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทจุดศุนย์เจ็ดบาทถ้วน )
.
นอกจากนี้ ชมรมจิตอาสาคนมือบนสายบุรี ร่วมกับพันธมิตรหัวใจเดียวกัน 5 องค์กร ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวไฟไหม้ 4 ศพ เช่นกัน
1.ชมรมจิตอาสาคนมือบนสายบุรี มอบเงิน 15,000 บาท
2ชมรมจิตอาสาคนมือบนจะบังติกอ ปัตตานี มอบเงิน 25,000 บาท
3.สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดแดนใต้ มอบเงิน 50,700 บาท
4.องค์กร GISB มอบเงิน 20,000 บาท
5.สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน มอบเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 115,700 บาท
.
ขอบคุณ ข่าว/ภาพ
นายฮาซัน เจะแว(แบอิง) ประธานชมรมฯ
เพจ สวท.ปัตตานีกรมประชาสัมพันธ์
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ