skip to Main Content

SOUTH : บรรดาแม่ค้าภายในตลาดกรือเซะ นัดรวมตัวกันเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือให้กับทางนายอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อเรียกร้องขอพื้นที่ค้าขายบริเวณไหล่ถนนทางหลวงมัสยิดกรือเซะ หารายได้เลี้ยงครอบครัว
.
วันที่ 29 ธ.ค.64 บรรยากาศบริเวณหน้ามัสยิดกรือเซะ ต.ตันหยงลุโล๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้มีบรรดาแม่ค้าภายในตลาดนัดกรือเซะ มารวมตัวกันลงชื่อ พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อรวบรวมรายชื่อของกลุ่มแม่ค้า เพื่อที่จะยื่นหนังสือให้ทางนายอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อขอความเห็นใจให้จัดพื้นที่ทำค้าขายบริเวณไหล่ทางของทางหลวงสายในข้างมัสยิดกรือเซะอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาห้าม และไม่อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่จัดขายแบบตลาดนัด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปิดทางจราจร ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในวันที่มีการค้าขายที่ตลาดนัดบริเวณดังกล่าว
.
นางแวฮับเสาะ หะยีแวสาและ หนึ่งในแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดนัด เปิดเผยว่า วันนี้พวกเราชาวตลาดนัดได้รวมตัวกันเพื่อจะเดินทางไปเรียกร้องกับนายอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหา ช่วยจัดพื้นที่ค้าขายให้พวกเรา เพราะเราเคยค้าขายที่นี่มาเป็นเวลานาน จึงอยากให้ทางอำเภอช่วยจัดพื้นที่ให้พวกเรามาค้าขายได้อีกเช่นเดิม เพราะเราต้องค้าขายเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ถ้าไม่ค้าขายเราจะเอารายได้จากที่ไหน
.
“ส่วนพื้นที่ตลาดนัดของเอกชนนั้น พวกเราไม่อยากที่จะเข้าไปค้าขายอีกแล้วเพราะขายไม่ได้ ไม่ค่อยมีคนเข้าไปซื้อ มีการจัดเก็บค่าแผงแพงเกินไป และมีความไม่แน่นอนของการจัดการพื้นที่แผง ชอบย้ายบ่อยๆ จึงกลายเป็นปัญหาให้แม่ค้ามาเป็นเวลานาน เกินที่พวกแม่ค้าจะรับไหว จึงอยากให้ทางอำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมให้พวกเราด้วย”
.
ผู้จัดการออนไลน์
.

บรรดาแม่ค้าภายในตลาดกรือเซะ นัดรวมตัวขอคืนพื้นที่ค้าขาย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ