skip to Main Content

 

ภารกิจมอบซิกอยะฮฺอาหารและน้ำแก่บรรดาฮุจญาจ ณ ทุ่มมินา โดยฮุจญาจอัตตาอิบูน เสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมเป็นเงินมูลค่ามากกว่า 6,000 ริยัล (ประมาณ 60,000 กว่าบาทไทย) อัลฮัมดุลิลลาฮ…

บรรยากาศกิจกรรมซิกอยะฮฺฮุจญาจของอัตตาอิบูน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ