skip to Main Content

SOUTH : บรรยากาศงานประกวดการแต่งกายชุดมลายู โดยพรรคประชาชาติ ณ มูลนิธิมะทา จังหวัดยะลา ซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเต็มไปด้วยร้อยยิ้มสุขสันต์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ด้วยครับ
ขอบคุณ : ที่มา ส.ส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
8 พฤษภาคม 65
.
#เราคือประชาชาติเดียวกัน
#ทนายแวยูแฮ​
#กมลศักดิ์ลีวาเมาะ
#สสนราธิวาสเขต4​
#พรรคประชาชาติ
#ก้าวไปด้วยกันเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นเรา

บรรยากาศงานประกวดการแต่งกายชุดมลายู โดยพรรคประชาชาติ ณ มูลนิธิมะทา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ