บรรยากาศชาวปาเลสไตน์ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักศอแน่นลานมัสยิด – White Channel

White Channel

บรรยากาศชาวปาเลสไตน์ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักศอแน่นลานมัสยิด

WORLD : บรรยากาศชาวปาเลสไตน์ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักศอแน่นลานมัสยิด
28 เมษายน 66
AlQastalps

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ