บรรยากาศชาวปาเลสไตน์ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักศอแน่นลานมัสยิด

WORLD : บรรยากาศชาวปาเลสไตน์ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักศอแน่นลานมัสยิด
28 เมษายน 66
AlQastalps

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 68 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง