skip to Main Content

WORLD : บรรยากาศผู้คนมากกว่า หนึ่งล้านคนทำละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดหะรอม โฆษกกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ ระบุว่า นี่เป็นวันศุกร์แรกหลังจากยกเลิกมาตรการโคโรนาไวรัส โควิด-19

ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

.

Reasahalharmain

.

#ขุนคมคำ

บรรยากาศผู้คนมากกว่า หนึ่งล้านคนทำละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดหะรอม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ