White Channel

บรรยากาศละหมาดญะนาซะฮ์ อ.วินัย สะมะอุน ณ มัสยิดกมาลุลอิสลาม คลองสามวา กทม.

JANAZAH : บรรยากาศละหมาดญะนาซะฮ์ อ.วินัย สะมะอุน ณ มัสยิดกมาลุลอิสลาม คลองสามวา กทม.
.
บทความโดย Abdul Rahman kopitak Al-azhary (อ.สมาน ก้อพิทักษ์)
.
สังคมมุสลิมไทย สูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่า(31 ธันวาคม 65)

อาจารย์มัรวาน_สะมะอุน ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จนได้รับปริญญาเอกกิติมศักดิ์ ในระดับดอกเตอร์

ซึ่งผมเองในฐานะคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับท่านอาจารย์มัรวาน สะมะอุน ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง เลขานุการจุฬาราชมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในช่วงท่านจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด ต้องยอมรับว่า ท่านเป็นนักวิชาการที่เปี่ยมล้นความสามารถทั้งงานเขียน งานบรรยาย และงานกิจกรรมด้านการพัฒนา
ในวันนี้ 31 ธันวาคม 2565 จึงมีหมู่มวลมุสลิมมาร่วมพิธีการละหมาดและร่วมดุอาอ์ขอพรให้ท่าน
อาจารย์มัรวาน สะมะอุน รวมถึงเพื่อนต่างศาสนิกที่มาให้เกียรติเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดินพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกหลานวงศ์ตระกูลด้วย

ใคร่ขอนำ

ประวัติของท่านอาจารย์มัรวาน(วินัย)สะมะอุน ผู้ที่เป็นเจ้าของต้นตำรับของความคิดว่า

บวร และ บรม แปลว่า ความยิ่งใหญ่
บวร ย่อมาจาก บ บ้าน ว วัด ร โรงเรียน
และ บรม ย่อมาจาก บ บ้าน ม มัสยิด ร โรงเรียน

อาจารย์ ดร อิหม่าม #วินัย_สะมะอุน (มัรวาน)
เกิด พ.ศ. 2483
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 40 ซอยประชาร่วมใจ 14
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

➡️การศึกษา

 • ศึกษาศาสนาจากโรงเรียนปอเนาะ มะโงว จ.ปัตตานี
 • ศึกษาสามัญนอกระบบและศึกษาสามัญตามอัธยาศัย จนสอบเทียบจบชั้น ม.ปลาย
 • ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศน์ศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม

➡️ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521

➡️ประสบการณ์สำคัญในอดีต

 • สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง
 • เลขาธิการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด)
 • เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์)
 • เลขาธิการสมาคมคุรุสัมพันธ์
 • กรรมการสภาการศึกษา
 • ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
 • มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือปี 2543 และปี 2550
 • มีส่วนร่วมในการร่างจดหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ,พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น
 • วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ผลงานสำคัญ

 • แปลคัมภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
 • แปลอัลหะดีษ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
 • เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์,วารสาร ฯลฯ
 • เขียนคุตบะฮฺเพื่อสันติสุข ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • เขียนคุตบะฮฺสิ่งแวกล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมทำคู่มือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เขียนตำราสอนศาสนาอิสลาม

➡️ผลงานในการพัฒนาท้องถิ่น

 • พัฒนาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยใส
 • ส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนท้องถิ่นได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
 • บริหารโณงเรียนสอนศาสนาประจำมัสยิด
 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนประจำมัสยิดกมาลุลอิสลาม
 • จัดตั้งโรงเรียนเอกชน สามัญ ชื่อ โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา
 • จัดตั้งเสียงตามสายประจำมัสยิด จนแพร่หลายในชุมชน 700 ตัว
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • 2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริจาภรณ์
 • 2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยาภรณ์
 • 2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยาภรณ์
 • 2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ชื่อ ประถมาภรณ์
 • 2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 1 ชื่อ ประถมาภรณ์
 • 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ มหาวชิรมงกุฎ

➡️รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลเพชรกรุงเทพ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต รัตกุล
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา
 • รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
 • ประกาศนียบัตร ฯลฯ (ทางด้านการช่วยเหลือสังคม)

ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงโปรดรับท่านอาจารย์มัรวาน สะมะอุน เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ด้วย อามีน
‎اللهم أدخله الجنة يارب العالمين
.
ขอบคุณภาพ
สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ