บรรยากาศ ชาวบ้านปูพรมละหมาดวันศุกร์ บนพื้นที่ว่างเปล่าถัดจากมัสยิด Haznevi ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวใน #Hatay ตุรกี

WORLD : บรรยากาศ ชาวบ้านปูพรมละหมาดวันศุกร์ บนพื้นที่ว่างเปล่าถัดจากมัสยิด Haznevi ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวใน #Hatay ตุรกี
.
10 มีนาคม 66
Daily Ummah
.

Hatay

จำนวนการดู 58 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง