White Channel

บรรยากาศ ผู้คนจำนวนมากมาละหมาดวันศุกร์แรกในเดือนเราะมะฎอน ที่มัสยิดอัลอักศอ ปาเลสไตน์

WORLD : บรรยากาศ ผู้คนจำนวนมากมาละหมาดวันศุกร์แรกในเดือนเราะมะฎอน ที่มัสยิดอัลอักศอ ปาเลสไตน์
.
AlQastalps
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ