บริจาคเงินให้ไวท์แต่พึ่งรู้ว่าไวท์มีข่ายในการรับเงินซะกาตเราจะเนียตเป็นเงินซะกาตได้ไหม

Loading