skip to Main Content

WORLD : บาห์เรนเริ่มผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มดีขึ้น

บาห์เรนได้ผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วน ของมาตรการโควิด-19 รวมถึงการอนุญาตให้รับประทานอาหารในร้านอาหาร และการเปิดสถาบันการศึกษาให้กับนักเรียนอีกครั้ง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ร้านอาหารและร้านกาแฟ ซึ่งถูกจำกัด เฉพาะแบบซื้อกลับบ้าน ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม สามารถเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานในร้านได้ โดยมีลูกค้าไม่เกิน 30 คนในครั้งเดียว

สระว่ายน้ำและสถานที่อำนวยความสะดวกด้านกีฬา สามารถเปิดได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการพบปะสังสรรค์มากกว่า 30 คน ในบ้านและสถานที่ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่กระทรวงเรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยเข้ารับวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เช่นการรักษาระยะห่างทางสังคมและการล้างมือ

ทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน ลดลงจากจุดสูงสุด ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 896 จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม จากการที่ประเทศได้ให้บริการวัคซีนกับผู้อยู่อาศัยและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน พบผู้ป่วยรายใหม่ 579 คนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ในขณะที่ผู้ป่วยรายวันในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 3,977 คนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 1,992 คนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

บาห์เรนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

Back To Top
×Close search
Search