skip to Main Content

กรณีบุหงารายา ฟุ้งบนเวที UN กล่าวหารัฐไทย กีดกัน แทรกแซง อัตลักษณ์มาลายู ทั้งวัฒนธรรม ภาษา
————————————————
กอ.รมน.ภ.4 ออกโรงซัด “จงใจให้ร้ายประเทศไทย” ย้ำรัฐไทยได้รับคำชมจาก OIC / รัฐไทยส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาควบคู่ภาษามาลายู เช่น
-หลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
-หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561
-หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น อิบติดาอียะฮฺ 2560
-อุดหนุนค่าตอบแทนครู ค่าบริหารจัดการศูนย์การเรียนมัสยิด 14,000-20,000 บาท/เดือน
เตือนกลุ่มเครือข่ายบุหงารายา แชร์-แพร่ข่าวปลอม ใส่ร้ายจนท.รัฐ ว่า ข่มขู่แกนนำบุหงารายา
ผิดกฎหมาย ขอให้หยุดทำร้ายประเทศไทย

#ขุนคมคำ

บุหงารายา ฟุ้งบนเวที UN กล่าวหารัฐไทย

Back To Top
×Close search
Search