skip to Main Content

SOCIAL : ปชช.แห่ช่วยศูนย์พักคอย “บ้านสุเหร่าลากค้อน”ไร้งบรัฐ ดูแลผู้ป่วยมาแล้วเกือบ 700 ราย
.
4 ก.ย.64 ประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคช่วย ศูนย์พักคอย #บ้านสุเหร่าลากค้อน ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผู้ป่วยเข้ามาดูแล-ส่งต่อ รพ.สนาม เกือบ 700 คนแล้ว โดยรับทุกเชื้อชาติ ศาสนา แบบไม่มีเงื่อนไข นานกว่า 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2564
.
สำหรับศูนย์พักคอยดังกล่าว ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ประชาชนในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อิหม่าม แม่บ้าน อสม อาสาสมัคร ต่างระดมแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือกันจนมาถึงทุกวันนี้ ทั้งทำอาหาร รับส่งผู้ป่วย เป็นต้น
.
นายไกรวรรณ อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี กล่าวว่า “คนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงาน รับจ้าง หรือแม่บ้าน ซึ่งพอติดเชื้อแล้วไม่สามารถกักตัวได้ จึงต้องรีบแยกออกมา เริ่มแรกที่ตั้งศูนย์ก็ทำกันเองยังไม่มีงบประมาณ หรือส่วนใดมาสนับสนุน “กำนันคิงส์” นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย กำนันตำบลละหาร จึงนำเงินส่วนตัวออกมาใช้จ่ายถือเป็นการดูแลชุมชน อาสาสมัครในศูนย์ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง ชาวบ้าน และ อสม. เรามีการตั้งโรงครัวดูแลอาหาร 3 มื้อ ระยะหลังพอมีข่าวออกไปก็เริ่มมีคนเข้ามาสนับสนุนบ้าง อย่างวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และน้ำดื่มทีได้รับจากเซเว่น อีเลฟเว่นทั้งหมดก็จะได้นำไปใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อภายในศูนย์
.
นอกจากนี้ ยังจะได้จ่ายแจกไปตามบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ด้วย นายไกรวรรณ กล่าว
.
ขอบคุณ
กำนัน มีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย (คนต้นเรื่อง)
ท่านอิหม่าม สุเหร่าลากค้อน
คุณ ณัฐธีร์ อัครฐานฐิติคุณ
อดีตท่านนายก สมหวัง จันทร์วงษ์
คุณ “อ๊อด” ยศพันธ์ อินแดง
ท่านผอ.ร.ร.บ้านสุเหร่าลากค้อน
ผญ. ไกรวรรณ อาจหาญ
ผญ. สมชาย จันทร์วงษ์
สอ.บต.สมศักดิ์ อาจหาญ
สอ.บต.ครูบี๊บ ชูพุฒิพงษ์
คุณครูมัด ร.ร.บ้านสุเหร่าลากค้อน
สว.เถื่อน ดาวุฒิ มาเงิน
ผช.ดีน อยู่เจริญ
ผช.รัฐวัฒน์ อัครพิศาลวัฒนา
คุณอามีน น้อยปลา
และทีมงานทุกคนที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม
ส.ท.ร. สมหมาย เสือคำ (คนเล่าเรื่อง)
.
มติชน

.
#ขุนคมคำ

ปชช.แห่ช่วยศูนย์พักคอย “บ้านสุเหร่าลากค้อน”ไร้งบรัฐ ดูแลผู้ป่วยมาแล้วเกือบ 700 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ