skip to Main Content
“ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” อย่าเพิ่งทิ้ง นำไปบริจาคเพื่อคนตาบอดได้

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
สำหรับใครที่ใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะในปีนี้ แล้วจะเปลี่ยนไปใช้ของปี 63 อย่าเพิ่งนำไปทิ้งให้นำมาบริจาค
เพื่อนำไปต่อยอดใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
โดยมีรายละเอียดระบุว่า…
————————————————


บริจาคปฏิทินปีเก่า ช่วยสร้างความรู้ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา
ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าเพิ่งทิ้งปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้กลายเป็นขยะไร้ค่านะคะ
เพราะตอนนี้ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังต้องการนำปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่า
ไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563
บริจาคได้ที่-ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส) 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร.0-2579-4301, 0-2561-0777 ต่อ 1249

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank
https://www.facebook.com/JitArsaBank/
————————————————
#White news
#ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank

“ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” อย่าเพิ่งทิ้ง นำไปบริจาคเพื่อคนตาบอดได้

Back To Top
×Close search
Search