skip to Main Content

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
สำหรับใครที่ใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะในปีนี้ แล้วจะเปลี่ยนไปใช้ของปี 63 อย่าเพิ่งนำไปทิ้งให้นำมาบริจาค
เพื่อนำไปต่อยอดใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
โดยมีรายละเอียดระบุว่า…
————————————————


บริจาคปฏิทินปีเก่า ช่วยสร้างความรู้ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา
ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าเพิ่งทิ้งปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้กลายเป็นขยะไร้ค่านะคะ
เพราะตอนนี้ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังต้องการนำปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่า
ไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563
บริจาคได้ที่-ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส) 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร.0-2579-4301, 0-2561-0777 ต่อ 1249

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank
https://www.facebook.com/JitArsaBank/
————————————————
#White news
#ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank

“ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” อย่าเพิ่งทิ้ง นำไปบริจาคเพื่อคนตาบอดได้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ