skip to Main Content

ปตท. และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์
และดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร
โดยมีผล 6 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกปรับใหม่จะเป็นดังนี้ ไฮพรีเมี่ยม ดีเซล S ราคา 31.26 บาทต่อลิตร ,ไฮดีเซล S ราคา 27.39 บาทต่อลิตร ,ไฮดีเซล S B10 ราคา 25.39 บาทต่อลิตร ,ไฮดีเซล B20 S ราคา 24.39 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์ E85 S ราคา 19.04 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮออล์ E20 S ราคา 23.44 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 91 S ราคา 26.18 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 26.45 บาทต่อลิตร

————————————————
#White news #ปตท #บางจาก
#ปรับขึ้นราคา #น้ำมัน #พรุ่งนี้ #ลิตร

ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. เว้น E85 ขยับ 30 สต.

Back To Top
×Close search
Search