skip to Main Content

WORLD : ปธน.อัรฎุฆอนของตุรกี ประกาศใช้ล็อคดาวน์อย่างสมบูรณ์

ประธานาธิบดีรอยับ ตอยยิบ อัรฎุฆอน ของตุรกี ได้กำหนดให้มีการล็อคดาวน์แบบสมบูรณ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 16.00 ของวันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. ไปจนถึงเวลา 2.00  ของวันที่ 17 พ.ค.ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มข้น ผู้ที่จะเดินทางข้ามระหว่างเมืองจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปิดสถานศึกษาทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน ส่วนขนส่งสาธารณะก็จะจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

รัฐบาลยังกำหนดให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ หรือรับบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน โดยกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นยิ่งยวด เช่น หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน รวมถึงพนักงานในภาคการผลิตและอาหารจะได้รับการยกเว้น

อัรดุฆอนกล่าวว่า เราจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันให้ต่ำกว่า 5,000 คน ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบรุนแรงต่อหลายภาคส่วน ตั้งแต่การท่องเที่ยว, การค้า เรื่อยไปจนถึงการศึกษา” พร้อมสำทับว่ามาตรการล็อกดาวน์ “จะถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ภายในสิ้นเดือนเรามะฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม

โดยเวลานี้ตุรกีมีผู้ติดเชื้อสะสม 4.66 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 84 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิต 38,711 ราย

ปธน.อัรฎุฆอนของตุรกี ประกาศใช้ล็อคดาวน์อย่างสมบูรณ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ