skip to Main Content

UPDATE : ปธน.อียิปต์เอาใจกองทัพ เสนอเงินบำนาญพิเศษให้กับจนท.

ประธานาธิบดี อับดุลฟัตตะห์ อัซ–ซีซี่ ของอียิปต์ ออกพระราชกฤษฎีกา เสนอเงินบำนาญพิเศษแก่นายทหารชั้นประทวน อดีตทหารเกณฑ์ในกองทัพและผู้อยู่ในการอุปการะ เพิ่มสิทธิพิเศษทางทหารอีกหลายโครงการ ที่ถูกเลื่อนออกไปตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2013

อัซซีซี่ยังสั่งให้สร้างเหรียญเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในปฏิบัติการในคาบสมุทรซีนาย (Sinai) ซึ่งเริ่มต้นในปี 2018 โดยมีจุดมุ่งหมายในการยุติการก่อการร้าย ในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดซีนาย  แม้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชากรในท้องถิ่น รวมถึงการรื้อถอนบ้านและพื้นที่เพาะปลูกและการบังคับให้คนในพื้นที่ รวมทั้งเด็กๆให้ย้ายออกไป

ทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบในคาบสมุทรซีนาย ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี 2013 โดยกลุ่ม วิลายัท ซีนาย (Wilayat Sinai) พันธมิตรของกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ได้กำหนดเป้าหมายการโจมตีไปที่กองทัพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทหารเกณฑ์ รวมถึงพลเรือนที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับรัฐอียิปต์

ปธน.อียิปต์เอาใจกองทัพ เสนอเงินบำนาญพิเศษให้กับจนท.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ