skip to Main Content

SOUTH : ปธ.กอจ.ยะลา เชิญชวนมุสลิมขอพรต่อพระเจ้า ให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด

Assalamualaikum Alhamdulillah…

ในสถานการณ์ปัจจุบันเราอยู่ในภาวะวิกฤตที่มีการระบาดของโรค covid19 มายังต่อเนื่อง ล่วงเลยมาแล้วประมาณ 2 ปี
แต่เราต้องเข้าใจแนวทางสังคมให้มาก
โดยเฉพาะคำสั่งจากรัฐบาล 14 วัน….

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดของตัวเองให้เป็น
ในกรณีของการทำละหมาดเราก็ต้องทำ
อีบาดัตเราก็ต้องทำ

แต่ในทำตามแนวทางของเรา
และสังคมส่วนรวมเราก็ต้องดูแลเช่นกัน
โดยเฉพาะการดูแลเพื่อห่างไกลจากโรคติดต่อในตอนนี้
เรื่องของโรคนั้น ทุกโรคย่อมมียารักษา
และการป้องกัน ดีกว่าการรักษา
เพราะว่าการรักษานั้นลำบากมากกว่า

ดังนั้นการที่เราจะละหมาด หรืออีบาดัต จึงไม่ใช่ปัญหาอะไร
เพราะละหมาดก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องทำญามาอะห์เสมอไป,
ไม่ใช่ปัญหาอะไร
แต่ก็ต้องทำตามมาตรการ คือ 1 เว้นระยะห่าง

ทุกคนรู้ดีว่าการละหมาดนั้นต้องอยู่ใกล้ชิดกัน
แต่ในขณะที่มี مانع (สิ่งที่ห้าม) เราเว้นระยะห่างได้

Manik หรือ สิ่งต้องห้าม นั้นเป็งอย่างไหร? manik เป็นโรคติดต่อ หากมี manik ก็สามารถอยู่ห่างกันได้ มันไม่ใช่ประเด็น ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องมีปัญหาอะไร

ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องเข้าใจว่าเราต้องดูแลสังคมส่วนรวมด้วย
ไม่ใช่สำหรับส่วนตัว หากเฉพาะตัวเราเท่านั้นมันคงไม่มีปัญหา

ดังนั้น หวังว่าพี่น้องชาวมุสลิม โดยเฉพาะการขอดุอาอฺส่วนรวม (ญามาอะฮฺ) เราก็ต้องทำ ส่วนบุคคลเราก็ต้องทำเหมือนกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากละหมาด กียามุลลัย เราต้องอิสติฟารมากๆ และขออภัยโทษ วิงวอนขอดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮฺทรงห่างไกลจากโรคนี้ด้วย ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหา
ทั้งหมดที่เราต้องป้องกันดูแล ดูแลส่วนรวม ดูแลส่วนตัว และป้องกันโรค
เราทุกคนต้องระวังตัวเอง
ถ้าหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้ว มันเป็นเรื่องที่ลำบากที่ต้องรักษาต่อไป
นั่นเป็นเหตุผลที่เราป้องกันดีกว่าการรักษา

ดังนั้น หากดูจากสถานการณ์ปัจจุบัน พวกเราหลายคนได้รับผลกระทบ เพราะในพื้นนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวมุสลิม
ถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น ณ จ.ยะลา ตอนนี้ มีคนติดเชื้อสูงมาก และยังไม่ได้คลี่คลาย

อินชาอัลลอฮ์ หากเราทุกคนวิงวอนขอดอาอฺต่อเอกอัลลอฮฺพร้อมเพรียงกัน โรคนี้จะลดลงและหมดไปในที่สุด

หากเปรียบเทียบ ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺได้ส่งวิกฤตเหล่านี้มา เทียบกับบรรดานบีก่อนหน้า จะหนักกว่าสมัยเราอีกหลายเท่า
นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ร้ายแรงแต่อย่างใด เพียงแค่เป็นทดสอบที่น้อยนิดเท่านั้น

ดังนั้น ขอให้พวกเราทุกคนวิงวอนขอดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮฮฺ (ซบ) เพื่อความวังว่า พระองค์จะทรงตอบรับ คำวิงวอนขอดุอาอฺในครั้งนี้

และเราขอให้ทำอีบาดะฮฺอย่างสุดความสามารถของแต่ละคน สำหรับโต๊ะครูและผู้ที่มีความสามารถ ร่วมกันดุอาอฺให้ห่างไกลจากโรคนี้ ห่างไกลจากตัวเรา สังคมส่วนรวมและสังคมทั่วประเทศไทย

ขอให้สิ่งที่พวกเราพยายามอีบาดะฮฺ อิสติฆฟารเยอะๆ เตาบัต(ขออภัยยโทษ)เยอะๆ ต่อเอกองค์อัลลอฮฺ อินชาอัลลอฮฺ ด้วยความอนุมิตของพระองค์ โรคเหล่านี้จะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว

ตอนนี้เพิ่งจะ 2 ปีครึ่ง เข้าสู่ปีที่ 3
หากเรายังไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขตอนี้ ซึ่งตอนนี้ ร.รก็ถูกปิด เด็กๆก็ไป ร.รไม่ได้

หลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับตัวเรา ถ้าโรคนี้มา มันจะมาพร้อมกัน
ปัญหาทั้งหมดก็ตกยู่กับเรา

อย่างไรก็ตาม ขอให้เราทุกคนอดทนให้มากๆ พร้อมกับขอดุอาอฺวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ให้มากๆ ด้วยความหวังว่า พระองค์จะปกป้องเราจากโรคร้ายนี้ และขอให้โรคร้ายนี้สิ้นสุดลงตลอดกาล

ทางเราขอเชิญชวน พี่น้องชาวมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องชาวมุสลิม จ.ยะลา ทุกคน ขอให้ดุอาอฺวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยใจที่อิคลาส(จริงใจ) เผื่อหวังว่าคำวิงวอนขอดุอาอฺที่อิคลาสของพวกเราต่อพระองค์จะถูกตอบรับ และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

ดังนั้น เราในนามประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องชาวมุสลิม จ.ยะลา ทุกคน อย่าได้รู้สึกเบื่อหรือสิ้นหวังในดุอาอฺ เพราะ พระองค์ได้สัญญาไว้แล้วว่า

‎ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ความว่า พวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้า และข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า

ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนอย่าได้เศร้าโศกหรือเสียใจ นี่เป็นช่วงวิกฤติที่พระองค์กำลังทดสอบกับเรา มันไม่ใช่ปัญหา นี่เป็นเพียงบดทดสอบอันน้อยนิด ไม่ใช่ปัญหา เป็นเพียงการทดสอบปกติทั่วไป

แต่สำหรับคนที่รู้สึกเศร้า มันก็มากสำหรับเขา

แต่สำหรับเราชาวมุสลิมนี่ไม่ใช่ปัญหา เพราะนี้เป็นบดทดสอบสำหรับเรา
เพราะพระองค์นั้นได้ทรงให้เรามีความแข็งแรงมานานสิบๆปีแล้ว จนถึงตอนนี้เราก็ยังมีความแข็งแรงได้

ไม่ถึงกับเสียสุขภาพ เราเพียงแค่ต้องวิงวอนขอดุอาอฺต่อไป

สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นสาเหตุมาจากตัวเราหรือผู้อื่นที่ทำมะอฺสียัต (ทำบาป)ก็เป็นได้

ด้วยเหตุผลนี้แหละที่พระองค์ส่งโรคระบาดนี้ลงมา.. และเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤต ลงมายังเป็นบนโลก ก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมด
สำหรับคนที่มีอีหม่ามก็โดนเหมือนกัน ชาวมุสลิมก็โดน คนไม่ใช่มุสลิมก็โดนเหมือนกันหมดทุกคน

ดังนั้นเราจึงขอประกาศว่า ขอเชิญชวนพี่น้องชาวมุสลิมทุกคน ให้ทำอีบาดะฮฺต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤของโรคระบาดนี้ (แต่ด้วยวิธี new normal) ตามที่เราเคยทำตลอดมา

ทางที่ดี ขอให้เพิ่มทำการละหมาด กียามุลลัย และวิงวอนขอดุอาอฺ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงตอบรับคำวิงวอนขอดุอาอฺของเราทั้งหมด

ด้วยความหวังและดุอาอฺ

นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ยะลา

เรียบเรียงโดย : สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

ปธ.กอจ.ยะลา เชิญชวนมุสลิมขอพรต่อพระเจ้า ให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ