skip to Main Content

WORLD : ศ. ดร. อาลี เออร์บัส ประธานคณะกรรมการกิจการศาสนาตุรกี เดินทางเยือนญี่ปุ่น ได้ขึ้นเทศนาธรรม คุตบะห์วันศุกร์ (16) มัสยิด tokyocamii นอกจากนี้ยังได้บรรยายศาสนาแก่มุสลิมในญี่ปุ่น และ เมื่อ (17) ร่วมแสดงความยินดีกับ Kazuhisa Ozaki ชาวญี่ปุ่น ที่หันมานับถือศาสนาอิสลาม โดยศ.ดร.อาลี ได้มอบใบประกาศรับรอง คัมภีร์กุรอาน และหนังสือศาสนาแก่ Ozaki เพื่อให้ไปศึกษา
.
เมื่อ 17 กันยายน 65
ที่มา : diyanet
.
#ขุนคมคำ

ปธ.กิจการศาสนาตุรกี ร่วมยินดีกับมุสลิมใหม่ ชาวญี่ปุ่น

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ