skip to Main Content

SOUTH : ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วม 2 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค.64
.

18 ธ.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ ภาพรวมระดับน้ำลด
.
ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค. 64
.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 17 – 18 ธ.ค. 64 ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
.

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งจังหวัดนราธิวาส ติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโก-ลกเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 ดังนี้
.
แม่น้ำสายบุรี คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณอำเภอสุคิรินระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 7 เมตร และบริเวณอำเภอศรีสาครระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 – 5 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 20 – 40 เซนติเมตร
.
แม่น้ำโก-ลก คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูง ขึ้นประมาณ 3 – 4 เมตร ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วม 2 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค.64

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ