skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

WORLD : ประชากรร้อยละ 76 ของยูเออีมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนทั่วประเทศในขณะนี้จะทำให้สถานการณ์กลับสู่ปกติภายในปีนี้

มีการฉัดวัคซีนแล้วกว่า 5 ล้านโดสในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันจันทร์ อัตราการกระจายของวัคซีนอยู่ที่ 51.43 โดสต่อประชากร 100 คน และยูเออีตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ได้ครึ่งหนึ่งของประชากร ภายในไตรมาสแรกของปีนี้

การสำรวจออนไลน์ทางสาธารณสุขที่ทำขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วโดย ‘YouGov’ มีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 1,011 คน ใช้เวลาสำรวจนาน 15 วัน ได้ผลโดยสรุปว่าประชาชนมากกว่า 3 ใน 4 เชื่อมั่นว่าวัคซีนจะทำให้ชีวิตจะกลับสู่ปกติเหมือนช่วงก่อนโควิด

การสำรวจชี้ว่าประชาชนร้อยละ 7 เชื่อว่าทุกอย่างจะกลับสู่ปกติภายใน 1 เดือน, ร้อยละ 16 เชื่อว่าจะใช้เวลาระหว่าง 1-3 เดือน, ร้อยละ 26 เชื่อว่าจะใช้เวลา 3-6 เดือน และร้อยละ 27 เชื่อว่าจะใช้เวลา 6-12 เดือน

ร้อยละ 17 เชื่อว่าการฟื้นฟูโดยสมบูรณ์ต้องใช้เวลา 1-2 ปี, ร้อยละ 5 บอกว่าจะเกิดขึ้นหลัง 2 ปีไปแล้ว และร้อยละ 7 กล่าวว่าสถานการณ์เช่นนี้จะคงอยู่ตลอดไปโดยกลายเป็น “ความปกติใหม่”

โดยผู้ร่วมตอบแบบสอบถามร้อยละ 32 อยู่ในอบูดาบี, ร้อยละ 30 อยู่ในดูไบ, ร้อยละ 15 อยู่ในชัรญะฮ์ และร้อยละ 23 มาจากส่วนอื่นของประเทศ ในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวเอมิเรตส์ร้อยละ 11 ส่วนที่เหลือร้อยละ 89 เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเอมิเรตส์ แบ่งเป็นชาวเอเชียร้อยละ 49, ชาวอาหรับร้อยละ 22, ชาวยุโรปร้อยละ 7 และจากพื้นที่อื่นของโลกอีกร้อยละ 11

ด้านรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 49 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 ดิรฮัม (ร้อยละ 28 ต่ำกว่า 5,000 ดิรฮัม, ร้อยละ 21 ระหว่าง 5,001-10,000 ดิรฮัม), ร้อยละ 17 มีรายได้ 10,001-20,000 ดิรฮัม, ร้อยละ 14 มีรายได้ 20,001-40,000 ดิรฮัม, ร้อยละ 9 มีรายได้สูงกว่า 40,000 ดิรฮัม และอีกร้อยละ 10 ไม่ได้ระบุ

ร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย, ร้อยละ 53 แต่งงานแล้วและมีลูก, ร้อยละ 35 สถานะโสด, ร้อยละ 8 แต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก, ร้อยละ 3 ไม่ได้ระบุ

บริษัท G42 Healtcare ได้ดำเนินการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 เป็นบริษัทแรกของโลกในยูเออี และขณะนี้พวกเขาก็กำลังสนับสนุนภารกิจกระจายวัคซีนของบริษัท Sinopharm

อะชิช โกชี ซีอีโอของ G42 Healtcare กล่าวว่าการสำรวจอิสระทางสาธารณะนี้แสดงให้เห็นความต้องการในภาพรวมของสาธารณชนในประเทศที่ต้องการรับวัคซีน และเหตุใดจึงมีความสำคัญมากที่จะต้องทดลองทางคลิกนิกและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่นี่ ในความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของยูเออี

ผลสำรวจชี้ว่าร้อยละ 84 รับรู้เกี่ยวกับการทดลองทางคลินิก และร้อยละ 70 รู้เกี่ยวกับซิโนฟาร์มวัคซีน นอกจากนี้ร้อยละ 80 ยังรู้ว่าซิโนฟาร์มนั้นมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน

ร้อยละ 62 แสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิก, ร้อยละ 55 มั่นใจเกี่ยวกับวัคซีนของจีน และร้อยละ 67 รับรู้ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนเจ้านี้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79

“ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าเราได้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะและพวกเขาตัดสินใจด้วยตนเองบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อชุมชนและสังคม เราได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริงและจะพยายามร่วมมือกันต่อไปเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19” โกชีกล่าว

ประชากรยูเออี 76% มั่นใจวัคซีนจะทำให้กลับสู่ปกติภายในปีนี้

Back To Top
Search