skip to Main Content

WORLD : ประชาชนร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงชาวอัฟกัน สำเร็จการศึกษาอิสลาม จำนวน 39 คน

.

ทั้งหมดจบการศึกษาจาก Zahra Malalai Madrassa ของแผนกการศึกษาอิสลาม จังหวัด Helmand

.

ซึ่ง 30 คนเป็นผู้ท่องจำอัลกุรอาน และอีก 9 คนเป็น จบตัจวีด

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

.

RTA World
.
#ขุนคมคำ

ประชาชนร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงชาวอัฟกัน สำเร็จการศึกษาอิสลาม จำนวน 39 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ